• 21.09.2021
  Источник: Сайт администрации муниципального образования «Приводинское» http://moprivodinskoe.ru/news/media/2021/9/21/obraschenie-v-rosryibolovstvo-v-ramkah-zakona-o-gosudarstvennom-kontrole-nadzore-cherez-mfts/
 • 21.09.2021
  Источник: Сайт администрации муниципального образования «Приводинское» http://moprivodinskoe.ru/news/media/2021/9/21/kak-pomenyat-formu-predostavleniya-nabora-sotsialnyih-uslug/
 • 21.09.2021
  Источник: Сайт администрации муниципального образования «Котлас» http://kotlas-city.ru/gmu/mfc
 • 21.09.2021
  Источник: Сайт администрации муниципального образования «Котлас» http://kotlas-city.ru/gmu/mfc
 • 20.09.2021
  Источник: Сайт администрации муниципального образования «Котлас» http://kotlas-city.ru/gmu/mfc